Menu
Obec Trávnica
ObecTrávnica

Dobrovoľný hasičský zbor Trávnica 

DHZ Trávnica je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva, ktorý plní úlohy vyplývajúce zo zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi a všeobecne záväzných nariadení obce.

Dobrovoľný hasičský zbor Trávnica vykonáva zásahy a záchranné práce pri požiaroch, živelných pohromách, haváriách a iných mimoriadnych udalostiach s cieľom zabezpečenia  záchrany osôb, zvierat a majetku podľa svojich technických možností a odbornej kvalifikácie.

Zriadenie DHZ bolo podľa § 11 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov schválené Obecným zastupiteľstvom v Trávnici uznesením č. 29/2006 dňa 16.11. 2006.

Príloh
 

Požiarny poriadok obce.pdf (8.56 MB)

 

História

Oheň je dobrý sluha, no zlý pán...

Múdrosť týchto slov je v životoch nás ľudí zviditeľnená v mnohých podobách. Naozaj, ako svetlo poslúži v tme, vo všeobecnosti predstavuje zdroj tepla, svetlo či dym z neho predstavovali spôsob dorozumievania sa na diaľku. Dodnes platí, že biely dym stúpajúci z komína nad Sixtínskou kaplnkou svetu oznamuje zvolenie nového pápeža.  Oheň v akejkoľvek forme  má v existencii ľudstva a  naplňovaní jeho potrieb skutočne nezastupiteľné využitie dovtedy, kým ho človek svojím správaním ovláda.

Človek teda od nepamäti dbal na fakt, že sila, rýchlosť, spaľujúci, štipľavý či dusivý dym z ohňa by mali byť pod jeho kontrolou, dohľadom a prevahou vedomého konania nás ľudí. Uvedomenie si tejto skutočnosti predstavovalo priestor pre vznik organizovanej činnosti smerujúcej k prevencii pred zničujúcimi následkami nekontrolovateľnej sily živlu, ktorý dodnes nešetrí človeka, jeho majetok, stromy, kvety i zvieratá... Takouto činnosťou sa tak v minulosti ako i dnes zaoberali hasičské zbory. Obec Trávnica má ručnú striekačku vyrobenú vo Viedni z čias Rakúsko-uhorskej monarchie z  roku 1882, kedy nám tu cisároval František Jozef I. Táto dnes už stotridsaťročná  prababička akosi nevdojak poukazuje na predpokladaný rok vzniku organizovanej činnosti trávnických hasičov. To nie je len ručný stroj, je úcty a obdivu hodnou hlavou  rodiny niekoľkých generácií tých Trávničanov, ktorí:  „Uvedomujúc si humánny odkaz dobrovoľného hasičstva a požiarnictva na Slovensku, nadväzujúc na plody obetavosti svojich zakladateľských generácií, vychádzajúc z ich osvedčených tradícií nadstraníckosti, demokracie, rasovej, národnostnej i náboženskej znášanlivosti a  úsilia o všeobecné povznesenie človeka, vedení láskou k blížnemu, svornosťou a bratstvom sú členmi humánnej organizácie Dobrovoľnej požiarnej ochrany, ktorá v nadväznosti na tieto tradície je pripravená poskytnúť dobrovoľnú pomoc širokej verejnosti i každému jednotlivcovi najmä v nešťastí, núdzi a ohrození života, zdravia a majetku pred požiarmi a živelnými pohromami“ – citované zo Štatútu dobrovoľnej požiarnej ochrany. Z tohto istého zdroja sa možno dozvedieť i to, že „Najvyššia pocta je prijímanie členov a funkcionárov prezidentom Slovenskej republiky pri príležitosti sviatku svätého Floriána – ochrancu požiarnikov“. Tejto sa dostalo dvom Trávničanom, a to p. Karolovi Holečkovi, na ktorého si s úctou spomíname a p. Vincentovi Chudému, ktorý je podpredsedom Dobrovoľného hasičského zboru v Trávnici a zároveň i jeho veliteľom.

Obec

Zvoz odpadu

Po Ut St Št Pi So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3
4
5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17
18 19 20 21 22 23
24 25 26
27
28 29 30

Rýchly kontakt

Obecný úrad Trávnica

Hlavná 37/65
941 46 Trávnica
 
telefón
035/6584 101
e-mail
obec.travnica@gmail.com

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Organizácie v obci


hore