Trávnica
Obec
Trávnica

Obecný úrad

Obecný úrad Trávnica

Hlavná 37/65,                                                         Email: obec.travnica@gmail.com 
941 46 Trávnica                                                     Telefón: 035/65 84 101, Fax: 035/65 84 126

Stránkové dni:  pondelok, streda a piatok
Vyhlasovanie v miestnom rozhlase: pondelok a streda
Úradné hodiny: 08:00–12:00, 12:30–16:00
 

Obecný úrad je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu. Obecný úrad zabezpečuje organizačné a administratívne veci obecného zastupiteľstva a starostu, ako aj orgánov zriadených obecným zastupiteľstvom a to najmä:

  • zabezpečuje   písomnú agendu orgánov obce a orgánov obecného zastupiteľstva a je podateľňou a výpravňou písomností obce,
  • zabezpečuje odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie obecného zastupiteľstva obecnej rady a komisií,
  • vypracúva písomné vyhotovenia rozhodnutí obce,
  • vykonáva nariadenia, uznesenia obecného zastupiteľstva a rozhodnutia obce.

Prácu obecného úradu riadi starosta. V obciach s väčším počtom zamestnancov môže byť zriadená funkcia prednostu obecného úradu. Organizáciu obecného úradu, počet zamestnancov a ich pracovné činnosti ustanovuje organizačný poriadok obecného úradu

Ing. Marián Václav

035 6584 126

starosta@obectravnica.sk

starosta obce, -  zmluvy, správa majetku obce, výkon predbežnej kontroly,verejné obstarávanie, cestovné náhrady, schvaľuje objednávky, faktúry, pokladničné doklady, cestovné príkazy,

Ing. Viera Ürgeová

035 6584 101

viera.urgeova@obectravnica.sk

overovanie listín  a  podpisov ( poplatok za podpis 2,- €, za stranu listiny 2,-€  (v  hotovosti),  daň  z  nehnuteľností,    daň za psa,  výkon predbežnej kontroly,  listiny  o  pridelení súpisného čísla, opatrovateľská služba, stavebný úrad – výstavba, územné a stavebné konanie – vybavuje Spoločný obecný úrad so sídlom na  Mestskom  úrade   v Šuranoch,   podateľňa  dokladov   je na   obecnom úrade v Trávnici, malé zdroje znečistenia, súkromne hospodáriaci roľníci, vyhlasovanie v miestnom rozhlase

Anna Vašeková

035 6584 101

anna.vasekova@obectravnica.sk

zástupkyňa matrikárky, účtovníctvo obce, majetok obce, výkon predbežnej kontroly overovanie listín a podpisov (poplatok za podpis 2,- €, za stranu listiny 2,- € v hotovosti), hmotná núdza – žiaci,    evidencia obyvateľstva, civilná ochrana, zmluvy o nájme hrobových miest a správa cintorína, mzdová a personálna agenda

Anna Mičíková

035 6584 101

anna.micikova@obectravnica.sk

všeobecná podateľňa registratúra obce, webová stránka obce, matrikárka obce, pokladnica obecného úradu, miestny poplatok za komunálne odpady a ostatné hotovostné platby, miestna daň za ubytovanie, miestna daň za jadrové zariadenia, výkon predbežnej kontroly, agenda obecných zastupiteľstiev (pozvánky, zápisnice, uznesenia), agenda komisie kultúry a športu, overovanie listín a podpisov (poplatok za podpis 2,- €, za stranu listiny 2,- € v hotovosti), výrub drevín, požiarna ochrana.

Erich Potočný zástupca starostu (obec.travnica@gmail.com)

Iveta Matušková

hlavná kontrolórka obce - výkon následnej kontroly (obec.travnica@gmail.com)

 

 

Rýchly kontakt

Obecný úrad Trávnica

Hlavná 37/65
941 46 Trávnica
 
telefón
035/6584 101
obec.travnica@gmail.com
 
 

Mobilná aplikácia

mobilní aplikace V OBRAZE
Sledujte informácie z nášho webu na svojich inteligentných telefónoch. Využívajte našu novú mobilnú aplikáciu - V OBRAZE.

Voľne k stiahnutiu:

Google Play

App Store

Dátum a čas

Dnes je utorok, 7.2.2023, 15:14:35

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 1 2 3 4 5

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Rez drevín na ulici Hlavná

Profil verejného