Menu
Obec Trávnica
ObecTrávnica

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
17. 4. 2024

Zmluva o dielo č. 109/2024

2024/109

38 562,00 EUR

greenville, s.r.o.

Obec Trávnica

11. 4. 2024

ZMLUVA O DIELO č. 105/2024

105/2024

36 000,00 EUR

K2 ateliér, s.r.o.

Obec Trávnica

2. 4. 2024

ZMLUVA č. 324 0249 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky uzatvorená v zmysle § 51 Občianskeho zákonníka

ZMLUVA č. 324 0249

3 000,00 EUR

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Trávnica

28. 3. 2024

DODATOK Č. 1 k ZMLUVE O ZABEZPEČENÍ SYSTÉMU ZDRUŽENÉHO nAKLADANIA S ODPADMI Z OBALOV A S ODPADMI Z NEOBALOVÝCH VÝROBKOV zo dňa 20.07. 2023 (2023/148)

Dodatok č. 1 k Zmluve 2023/148

Neuvedené

NATUR-PACK, a.s.

Obec Trávnica

8. 2. 2024

Kúpna zmluva č.15012024

15012024

200,00 EUR

Obec Trávnica

Ing. Martin Horecký a Ing. Jana Horecká

8. 2. 2024

Darovacia zmluva KRHZ-NR-VO-182-037/2023

KRHZ-NR-VO-182-037/2023

0,00 EUR

Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Obec Trávnica

24. 1. 2024

Zmluva o poskytovaní služieb č. 136902024

136902024

10,99 EUR

Konfernet

Obec Trávnica

17. 1. 2024

Darovacia zmluva č. p. SITB-OO2-2023/001353-148

SITB-OO2-2023/001353-148

0,00 EUR

Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky

Obec Trávnica

30. 11. 2023

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

A2023/08

1 920,00 EUR

Auditorská znalecká spoločnosť

Obec Trávnica

3. 11. 2023

Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní služieb

Dodatok č. 1 k 2023-0501

70,00 EUR

PM protect s.r.o.

Obec Trávnica

3. 11. 2023

Zmluva o nakladaní s komunálnym odpadom zber, prepreva, zhodnotenie / zneškodnenie vytriedených zložiek komunálnych odpadov, pri ktorých sa uplatňuje rozšírená zodpovednosť výrobcov

Zmluva č. 42/2023

Neuvedené

Brantner Nové Zámky,s.r.o

Obec Trávnica

25. 10. 2023

Zmluva o združenej dodávke elektriny

5100002298

22,40 EUR

Slovenský plynárenský priemysel

Obec Trávnica

29. 9. 2023

Zmluva o zriadení a prevádzke mobilnej aplikácie

2023/202

738,00 EUR

Galileo Corporation s.r.o.

Obec Trávnica

18. 9. 2023

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

80-008/2023

85 800,00 EUR

Ministerstvo investícii, regionálneho rozvoja a informatizácie SR

Obec Trávnica

14. 9. 2023

Zmluva o poskytnutí dotácie

2023/186

5 000,00 EUR

Nitriansky samosprávny kraj

Obec Trávnica

10. 8. 2023

Kúpna zmluva

2023/161

2 720,00 EUR

Katarína Baková Juraj Bako

Obec Trávnica

21. 7. 2023

ZMLUVA O ZABEZPEČENÍ SYSTÉMU ZDRUŽENÉHO NAKLADANIA S ODPADMI Z OBALOV A S ODPADMI Z NEOBALOVÝCH VÝROBKOV

2023/148

Neuvedené

NATUR-PACK, a.s.

Obec Trávnica

13. 6. 2023

Príkazná zmluva č. 29 VO/08/2023/EL-KSVO

Príkazná zmluva č. 29 VO/08/2023/EL-KSVO

350,00 EUR

Regionálne združenie miest a obcí - Požitavský región

Obec Trávnica

3. 5. 2023

Zmluva č. 323 0243 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky uzatvorená v zmysle § 51 Občianskeho zákonníka (ďalej len „zmluva“)

ZMLUVA č. 323 0243

3 000,00 EUR

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Trávnica

3. 4. 2023

Zmluva o poskytnutí služby

2023/75

Neuvedené

Brantner Nové Zámky,s.r.o

Obec Trávnica

5. 1. 2023

Zmluva o poskytnutí služieb

2023-0501

50,00 EUR

PM protect s.r.o.

Obec Trávnica

30. 12. 2022

Zmluva o o spolupráci pri plnení úloh na úseku ochrany pred požiarmi

Dodatok č. 1/2023

2,50 EUR

Obec Trávnica

Obec Podhájska

22. 12. 2022

Dohoda č. 22/17/012/24

DOHODA č. 22/17/012/24

nula

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky

Obec Trávnica

16. 12. 2022

Zmluva o kontrolnej činnosti

2022/245

230,00 EUR Dvestotridsať

EKOTEC, spol. s r.o.

Obec Trávnica

16. 12. 2022

Príkazná zmluva

12/01/2022/KO-KS

420,00 EUR Štyristodvadsať

KOMUNAL SERVIS VEREJ.OBST,s.ro

Obec Trávnica

26. 10. 2022

Zmluva o pripojení k informačnému systému Dátové centrum obcí a miest pre člena ZMOS

90-001/2022

nula

DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS)

Obec Trávnica

30. 8. 2022

Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou

7/1000183622

Neuvedené

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Obec Trávnica

30. 8. 2022

Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou

7/1000183683

Neuvedené

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Obec Trávnica

30. 8. 2022

Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou

7/1000183660

Neuvedené

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Obec Trávnica

30. 8. 2022

Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou

7/1000183648

Neuvedené

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Obec Trávnica

30. 8. 2022

Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou

7/1000183583

Neuvedené

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Obec Trávnica

30. 8. 2022

Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou

7/1000183572

Neuvedené

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Obec Trávnica

30. 8. 2022

Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou

7/1000183564

Neuvedené

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Obec Trávnica

30. 8. 2022

Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou

7/1000183563

Neuvedené

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Obec Trávnica

30. 8. 2022

Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou

7/1000183553

Neuvedené

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Obec Trávnica

22. 7. 2022

Zmluva o výpožičke č. KRHZ-NR-VO-256-027/2022

KRHZ-NR-VO-256-027/2022

47 039,60 EUR štyridsaťsedemtisíctridsaťdeväť 60/100

Obec Trávnica

Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

23. 5. 2022

Darovacia zmluva

ZML-363/2021-230

Neuvedené

Slovenská republika - Štatistický úrad Slovenskej republiky

Obec Trávnica

6. 5. 2022

Zmluva č. 322 0224 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky v zmysle § 51 Občianskeho zákonníka

Zmluva č. 322 0224

3 000,00 EUR Tritisíc

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Trávnica

27. 4. 2022

Dodatok č. 1 k ZMLUVE O DIELO s názvom :MK VRSKY, MK ZÁHRADNÁ, MK BREZOVÁ, PARKOVISKO KD

Dodatok č. 1 k ZMLUVE O DIELO

43 217,00 EUR Štyridsaťtritisícdvestosedemnásť

COLAS

Obec Trávnica

21. 2. 2022

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

A2022/05

1 800,00 EUR Jedentisícosemsto

Obec Trávnica

Auditorská znalecká spoločnosť

21. 2. 2022

Zmluva o odbere stavebného odpadu č. 2/2022

2022/44

24,00 EUR Cenník

Obec Trávnica

LUPET STAV s.r.o.

9. 2. 2022

Zmluva o prepojení zmlúv z www stránok na Centrálny register zmlúv

2022/38

500,00 EUR Päťsto

Obec Trávnica

Galileo Corporation s.r.o.

29. 12. 2021

Zmluva o zriadení a prevádzke mobilnej aplikácie

2021/258

918,00 EUR Deväťstoosemnásť

Obec Trávnica

Galileo Corporation s.r.o.

29. 12. 2021

Zmluva o poskytovaní verejných služieb

2021/257

podľa cenníka

Orange Slovensko,a.s

Obec Trávnica

30. 11. 2021

Zmluva o poskytnutí energetického manažmentu

2021/238

200,00 EUR Dvesto

Komunál -Servis,s.r.o.

Obec Trávnica

30. 11. 2021

Dohoda č. 21/17/012/15

21/17/012/15

Nula

Obec Trávnica

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky

9. 11. 2021

Dohoda uzatvorená podľa § 10 zák. č. 417/2013

Dohodač.21/17/010/26

Nula

Obec Trávnica

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky

12. 10. 2021

Zmluva o dielo na zhotovenie stavby

207-011/2021

107 749,57 EUR Jednostosedemtisícsedemstoštyridsaťdeväť57/100

COLAS

Obec Trávnica

30. 9. 2021

Zmluva o o spolupráci pri plnení úloh na úseku ochrany pred požiarmi

2021/3009

2,50 EUR Dva,50/100

Obec Trávnica

Obec Podhájska

12. 8. 2021

Zmluva o poskytovaní služby pri zbere odpadov číslo 2021/171

2021/171

15,00 EUR Pätnásť

Obec Trávnica

BIO energie s.r.o.

14. 6. 2021

ZMLUVA O DIELO č. 120/2021

120/2021

41 832,00 EUR

FORA -STAV,s.r.o.

Obec Trávnica

14. 5. 2021

Zmluva na odchyt a umiestnenie psov do karanténnej stanice

125/2021

pozri "Cenník"

Obec Trávnica

MVDr. Ostružlík Marián

13. 5. 2021

Zmluva o poskytnutie dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR

Zmluva 00177474

3 000,00 EUR Tritisíc

Obec Trávnica

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

23. 4. 2021

Zmluva o poskytnutí služieb v odpadovom

EOZ-528-02-2021-DO

Uvedená v prílohe zmluvy

Obec Trávnica

ENVIROPOL SK, s.r.o.

15. 3. 2021

Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke

Dodatok č. 1

Nula

Obec Trávnica

Slovenská republika - Štatistický úrad SR

18. 2. 2021

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

A2021/06

1 800,00 EUR Jedentisícosemsto

Obec Trávnica

Auditorská znalecká spoločnosť

28. 1. 2021

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja Zmluva č.:Z202001

z202001

5 500,00 EUR Päťtisícpäťsto

Obec Trávnica

MAS Združenia Termál

22. 1. 2021

Poistná zmluva

1199000810

104,00 EUR Jednostoštyri

Obec Trávnica

Komunálna poisťovňa

21. 1. 2021

Zmluva o nakladaní s odpadmi č. 9/BA/2021

9/BA/2021

5,00 EUR Päť

Obec Trávnica

ARGUSS, s.r.o.

15. 1. 2021

Zmluva č. 1031/2020/ SPZV o poskytnutí dotácie v roku 2020

1031/2020

5 000,00 EUR Päťtisíc

Obec Trávnica

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

8. 1. 2021

Dohoda o ukončení členstva v Združení

2021/4

Nula

Obec Trávnica

Obec Palárikovo

8. 1. 2021

Dohoda o ukončení Zmluvy o poskytovaní služieb

2021/3

Nula

Obec Trávnica

Obec Palárikovo

16. 12. 2020

Zmluva o výpožičke

2020

Nula

Obec Trávnica

Slovenská republika - Štatistický úrad SR

8. 12. 2020

Dohoda č. 20/17/012/30

20/17/012/30

Nula

Obec Trávnica

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky

23. 11. 2020

Z M L U V A o poskytovaní audítorských služieb uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

A2020/32

1 800,00 EUR Jedentisícosemsto

Obec Trávnica

Auditorská znalecká spoločnosť

10. 11. 2020

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo č. 225/2020

5 802,00 EUR Päťtisícosemstodva

TBR s.r.o.

Obec Trávnica

26. 10. 2020

Dohoda č. 20/17/010/35

Dohoda č. 20/17/010/35

Nula

Obec Trávnica

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky

21. 10. 2020

Zmluva o dielo

2020/213

14 707,67 EUR Štrnásťtisícsedemstosedem,67/100

Obec Trávnica

ASPER s.r.o.

21. 10. 2020

Zmluva o poskytovaní služieb č. 3/2020

3/2020

Neuvedené

Obec Trávnica

Brantner Nové Zámky,s.r.o

27. 8. 2020

Zmluva o spolupráci

2020/176

550,00 EUR Päťstopäťdesiat

RNDr. Hilda Kramáreková, PhD. - GEOREGIO

Obec Trávnica

11. 5. 2020

Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom Ministerstva vnútra

PHZ-OPK1-2019003165

11 264,06 EUR Jedenásťtisícdvestošesťdesiatštyri 06/100

Obec Trávnica

Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

11. 5. 2020

Zmluva o výpožičke

KRHZ-NR-VO-154-006/2020

67 770,60 EUR Šesťdesiatsedemtisícsedemstosedemdesiat 60/100

Obec Trávnica

Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

1. 4. 2020

Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR

Zmluva č. 320 0044

3 000,00 EUR

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Trávnica

26. 3. 2020

Zmluva o poskytnutí služby

2020/85

Podľa prílohy

Brantner Nové Zámky,s.r.o

Obec Trávnica

5. 3. 2020

OPKZP-PO1-SC111-2016-10/11

Dodatok č. 6

Neuvedená

Slovenská agentúra Životného prostredia

Obec Trávnica

7. 2. 2020

Zmluva o spolupráci podľa § 59 ods. 3 Zákona o odpadoch

Zmluva č. NR152447

Neuvedená

RECobal s.r.o.

Obec Trávnica

5. 2. 2020

Licenčná zmluva

2020-37

200,00 EUR Dvesto

Obec Trávnica

TENDER net s.r.o.

15. 1. 2020

Príkazná zmluva č. 12/01/2020/KO

2020/11

420,00 EUR Štyristodvadsať

Obec Dolný Ohaj

Obec Trávnica

15. 5. 2019

Zmluva o dielo

79/-015/2019

19 511,16 EUR Devätnásťtisícpäťsojedenásť 16/100

Unimont s.r.o.

Obec Trávnica

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zverejňovanie

Zvoz odpadu

Po Ut St Št Pi So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3
4
5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17
18 19 20 21 22 23
24 25 26
27
28 29 30

Rýchly kontakt

Obecný úrad Trávnica

Hlavná 37/65
941 46 Trávnica
 
telefón
035/6584 101
e-mail
obec.travnica@gmail.com

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

IMG 20180616 190044 450x600

Organizácie v obci


hore